Våra tips inför ditt val av skylt

 

En skylt kanske är en investering som du ska ha nytta av under flera år. Därför är det viktigt att tänka flera steg framåt och inte bara ”slänga upp” en skylt över dörren.

En skylt talar om vem du är, inte enbart genom ditt namn eller logo, utan framför allt genom vad skylten signalerar för uttryck. Är ditt företag en lågprisaktör ska skyltens utförande visa det. Då ska du kanske ha en enkel plåtskylt för att ge rätt signal till kunden. Är ditt företag däremot en exklusivare aktör ska givetvis skyltens design och utförande visa det. Som ny kund ska man av skylten kunna utläsa vilken nisch butiken eller företaget ligger i. ”First impression last”
Nedan har vi listat några saker som det är bra att tänka till om innan skylten beställs eller innan vi blir kontaktade, för vi kommer att fråga dig om det!

Regler för skyltning överlag

I de flesta fall krävs det byggnadslov för att uppföra en ny skylt på fasad samt ett godkännande från fastighetsägaren. I de fall man kan undvika bygglovsärendet är när den nya skylten ersätter en befintlig skylt med samma specifikationer. Ska skylten sitta i ett köpcentrum så har centrumledningen förmodligen ett skyltprogram som skall åtföljas.

Riktlinjer för stolpskyltning

När det gäller fristående skyltar t.ex stolpskyltar så kan det behövas ett godkännande från Vägverket. De flesta kommuner har idag tagit fram skyltprogram och arbetar efter detta för att få en mer enhetligt skyltning i sina stadskärnor. Det finns även klassificeringssystem baserade på fasadens beskaffenhet eller vilken gata den är belägen på. Var ute i god tid, i vissa fall kan det dröja upp till 8-10 veckor innan du får ett beslut. Tycker du det låter krångligt? Låt oss ta hand om din ansökan. Vi har erfarenheten och kunnandet.

EcoSign Skyltar i Sverige AB

Systratorpsvägen 12B
352 46 Växjö​​​​​​​

Din skylttillverkare i Växjö
...
+46 (0)-470 73 97 90

... 

Frågor att ställa sig själv

 • Behöver du en eller flera skyltar?
 • Hur stor ska skylten vara?
 • Ska den vara belyst eller inte?
 • Hur löper gång- och biltrafik i området?
 • Träd och buskar växer. Finns det risk att de i framtiden skymmer skylten?
 • Finns det ”konkurrerande” skyltar?
 • Finns el framdraget till skyltplatsen?

 • Skall skylten sitta i ett köpcentrum? Det finns ofta utarbetade skyltprogram som centrumledningen tagit fram.
 • Har fastighetsägaren speciella krav eller synpunkter?
 • Finns det en logotype som är produktionsklar?
 • Hur mycket är jag beredd att investera?
 • När vill jag ha skylten levererad
 • Behöver väggar eller tak förstärkas före skyltmontage?