INTEGRITETSPOLICY ECOSIGN SKYLTAR I SVERIGE AB 

Uppdaterad 22 mars 2019 

 

INTRODUKTION. 

För oss är din integritet viktig. När du vänder dig till oss ska du känna dig trygg att dina personuppgifter skyddas och att vi följer lagar och regler för dataskydd. Syftet med vår 

integritetspolicy är att du ska veta hur vi behandlar och använder dina personuppgifter. 

 

VARFÖR? 

I och med att vi har en överenskommelse/avtal som förpliktelse, så behövs information för att kunna genomföra detta. Vi behandlar inte fler personuppgifter än nödvändigt för att uppnå ändamålets genomförande. 

 

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR. 

Vi behandlar inte fler personuppgifter än det som behövs för att fullgöra våra förpliktelser. Så länge du är kund eller har någon form av pågående arbete/garantier  hos oss sparar vi tel.nr, mailadress, faktura- och leveransadress samt företagsuppgifter. Denna historik är viktig för framtida service, tilläggsbeställningar och garantier. I en del fall kan uppgifter sparas under en längre tid, då dessa styrs av lagstiftning som Ecosign måste uppfylla. 

 

HUR FÅR VI TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER? 

Vi får tillgång till personuppgifter genom att du själv har tillhandahållit oss dessa, genom besök på vår hemsida, mail, telefon och uppgifter inom/genom vårt affärsnätverk. 

 

HUR BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER PÅ ETT BETRYGGANDE SÄTT? 

Våra rutiner gällande dina personuppgifter ska hantera dessa på ett säkert sätt. Endast personer inom arbetsorganisationen ska ha tillgång till dem. Din integritet är i fokus och skyddas mot intrång, destruktion och annat som kan uppfattas som en risk. 

 

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER. 

Utan ditt samtycke lämnas inte personuppgift ut till tredje part om inte det är nödvändigt för att uppfylla vår förpliktelse enligt avtal eller vid skyldighet gentemot myndigheter med stöd av lag. 

 

ANSVAR FÖR PERSONUPPGIFTER 

Du kan alltid begära ut dina personuppgifter. Du har alltid rätt att begära rättelse eller borttagning av personuppgifter som du anser vara felaktiga. Vänligen kontakta oss enligt nedan. 

 

EcoSign Skyltar AB (556812-8721). 

Systratorpsvägen 12B 

352 46 VÄXJÖ 

Tel:0470-739790 

Mail:info@ecosign.se 

 

 

EcoSign Skyltar i Sverige AB

Systratorpsvägen 12B
352 46 Växjö​​​​​​​

Din skylttillverkare i Växjö
...
+46 (0)-470 73 97 90

...