Filmstaden

Ecosign gjorde skyltarna till SF Täby C 2013 och sedan dess har samarbetet fortsatt. Inför omprofileringen till Filmstaden 2019 var Ecosign med hela vägen i produktutvecklingen av det nya skyltprogrammet.

Färdigheter

Upplagt på

april 9, 2019